Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Frågor om livsmedel antibiotikaförskrivning, GMO-fri, fritt från salmonella och märkning

Hej!

Vi har några frågor gällande era hållbarhetskrav för livsmedel. Det är första gången jag upphandlar livsmedel och har därför ingen erfarenhet av era eller konkurrensverkets tidigare krav.
 1. Mina kollegor vill minnas att antibiotikaförskrivning tidigare varit ett baskrav, nu är det ett avancerat krav och därför undrar vi varför? Vi undrar också varför inte märkning finns med som en typ av verifikat? Exempelvis KRAV?
 2. Gällande krav på GMO-fri, varför kan man inte ställa det kravet tillsammans med EU-ekologiskt?
 3. I vår förra upphandling ställde vi krav på fritt från salmonella på flera områden, de kraven finns inte kvar, vi undrar varför? Är de inte aktuella längre?
 4. Har ni tagit ställning till de nya reglerna om märkning i 9 kap. 12-15 § i de senaste hållbarhetskraven?
Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Josefine,

  Trevligt att din organisation använt hållbarhetskriterierna tidigare. I enlighet med gällande förvaltningsplan revideras kriterier löpande för att de ska vara aktuella samt matcha kundens höga ambitioner med utbudet på livsmedelsmarknaden.

  1. Antibiotikakriteriet har uppdaterats och är lite längre gående än det tidigare baskravet - därför är det nu ett avancerat krav. Kyckling och kalkon förvaltades i höstas och inom det området finns nu även ett spjutspetskrav för kyckling. Omfattande information om den senaste revideringen finns under respektive produktgrupp i Kriteriebiblioteket på vår webbplats.

  2. Syftet med att ställa krav på ekologiskt sortiment är att förenkla inköpsprocessen (både upphandling, beställning och uppföljning). Genom att enbart använda ett kriterium för kravet, exempelvis EU-ekologiskt (Krav ID 11009), kan kravet följas upp med beviset EU-ekologisk märkning. Givetvis får du många mervärden med EU-ekologiskt och KRAV-ekologiskt - men dessa mervärden får du på köpet. Varför ska du kravställa aspekter som redan ingår i respektive ekologiskt regelverk? Hur ska det följas upp? Däremot kan det vara viktigt att kommunicera ekologiska mervärden i köparens organisation, exempelvis till politiker, måltidspersonal och måltidsgästerna. Mer information om ekologiska mervärden finns exempelvis på www.krav.se

  3. Tidigare fanns mycket riktigt ett kriterium som omfattade "frihet från salmonella". Kravet är lika viktigt som tidigare men bedömningen är att frihet från salmonella uppfylls av gällande EU-gemensam lagstiftning för livsmedelssäkerhet. Gällande lagstiftning ska uppfyllas oavsett och behöver därför inte kravställas i upphandling.

  4. Det är enbart den upphandlande myndigheten själv som kan ta ställning till om märkning är lämplig för att definiera kontraktsföremålet i den aktuella upphandlingen. De nya reglerna om märkning är en möjlighet att efterfråga märkning om märkningen i sig uppfyller lagstiftningens 6 rekvisit(krav).

  Läs mer om användning av märkning på vår webbplats.

  Generellt sett uppfyller inte alla förekommande livsmedelsmärkningar lagstiftningens krav. Rekommendationen för upphandlande myndigheter är därför att fortsätta efterfråga egenskaper hos varan och/eller tjänsten, exempelvis genom att använda hållbarhetskriterier ur Kriteriebiblioteket.

  Märkning (som säkerställer att den offentliga kundens krav uppfylls) kan däremot vara ett utmärkt bevis vid tilldelning och uppföljning i den offentliga affären.

  Hälsningar
  /Monica
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.