Till senaste kommentaren

Finns det någon tidsfrist för Frågor och svar under anbudsinbjudan i Dynamiskt Inköpssystem?

Vi ska annonsera ett Dynamiskt Inköpssystem.

Finns det några regler gällande frågor och svar under anbudsinbjudan?

Hur många dagar innan sista anbudsdag ska vi besvara frågor?

Kommentarer

 • Hej Susanne,

  Det finns inte några specifika bestämmelser om vilken tidsfrist som gäller för frågor och svar när en upphandlande myndighet bjuder in leverantörer att lämna anbud inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem, vilket betyder att det är de generella bestämmelserna som blir tillämpliga. De generella bestämmelserna innebär att kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten ska lämnas senast sex dagar före angiven sista dag för inlämning av anbud under förutsättning att upplysningarna har begärts i god tid.

  Att tidsfristen för att lämna kompletterande upplysningar är sex dagar före sista anbudsdag även när anbudsinbjudan sker inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem kan vara problematiskt, i synnerhet med tanke på att tidsfristen för att komma in med anbud får bestämmas till 10 dagar. En rekommendation är därför att den upphandlande myndigheten är noga med att anbudsinbjudan är klar och tydlig för att minska risken för missförstånd och behov av att lämna kompletterande upplysningar.

  Källhänvisningar
  12 kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrist för kompletterande upplysningar.

  Vänliga hälsningar,
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.