Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Går det att frångå upphandlingsbeloppet i efterhand vid upphandling av sociala tjänster?

Hej
En upphandling gällande sociala tjänster har genomförts som förenklat förfarande.
I upphandlingsunderlaget står följande text angående värdet av upphandlingen.

Kan man "handla " för mer pengar än de 1,9 miljonerna ?
Hur mycket kan man frångå beloppet ? Det står ju att den beräknade avtalsvolymen kan komma att öka eller minska under avtalstiden.

Kommentarer

 • Hej Kerstin,

  Nedan utgår vi ifrån att upphandlingen i ditt exempel avser sådana sociala tjänster som omfattas av bilaga 2 i LOU. Om så är fallet är värdet av upphandlingen relativt långt ifrån att överstiga tröskelvärdet, vilket innebär att problemet i situationen inte motsvarar det som beskrivs i inlägget Vad händer när värdet av ett ramavtal oväntat överstiger tröskelvärdet?.

  Vad ramavtalet omfattar framgår av ramavtalets innehåll och är ytterst en avtalsrättslig fråga. För att avgöra vad ett ramavtal omfattar behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten kan inte göra bedömningar i enskilda fall vilket innebär att vi inte kan bistå i denna bedömning. För individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist på den privata marknaden eller i den egna organisationen.

  Skulle den upphandlande myndigheten bedöma att ett uppdrag som är tänkt att tilldelas inom ramavtalet inte omfattas av ramavtalet kan myndigheten utreda om det finns förutsättningar att ändra ramavtalet.

  Bestämmelserna om ändringar av kontrakt och ramavtal i 17 kap. 9–14 §§ LOU (i det beskrivna fallet se särskilt 17 kap. 9 § LOU angående ändringar av mindre värde) är inte direkt tillämpliga vid upphandlingar under tröskelvärdet. Bestämmelserna ger dock uttryck för allmänna principer som även gäller vid upphandling under tröskelvärdet. Att det inte finns motsvarande bestämmelser på det icke direktivstyrda området innebär därmed inte att utrymmet för tillåtna ändringar är mindre på detta område. I avsaknad av detaljerade bestämmelser borde tvärtom prövningen av en ändrings tillåtlighet kunna göras något friare utanför det direktivstyrda området. I vilken utsträckning ett kontrakt får ändras på det icke direktivstyrda området får avgöras i rättstillämpningen (se prop. 2015/16:195 s. 858–859). Detta innebär att möjligheten att ändra befintliga kontrakt och ramavtal därmed är större vid upphandlingar under tröskelvärdet eftersom tillåtna ändringar inte begränsas till dessa restriktiva ändringsbestämmelser.

  Utöver detta måste givetvis myndigheten komma överens med leverantören om ändringen för att ändringen ska vara möjlig att göra.

  Uppdaterad: den 19 december 2018

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.