Till senaste kommentaren

Behöver man ett separat krav för mjukgörare (ftalater) i golv?

Hej! Behöver jag ställa ett uttalat krav på ftalatfria plastmattor i en golvbeläggningsupphandling om jag ställer UM's krav på att materialet inte får innehålla ämnen enligt bilagorna "Tabell 1 Material som byggs in" samt "Tabell 2 Ämnen med egenskaper som inte får förekomma", vilka jag laddat ner genom kriterie-wizarden?

Kommentarer

 • Hej!

  Kravet du syftar på borde vara hållbarhetskriteriet Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)
  (KravID: 10935).

  Av Tabell 1 i bilagan i kravet framgår det vilka byggvaror som omfattas av kravet. Där står det i delen ”Inredning och färg” att "Golv-varor" omfattas, så då omfattas golv.

  Kravet är uppbyggt så att vissa farliga egenskaper hos ämnen, som ftalater, ska undvikas.

  Tabell 2 omfattar ämnen klassificerade som cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska och även ämnen med hormonstörande effekter. Många ftalater har dessa egenskaper och utesluts därmed genom kravet i tabell 2, med de gränser som anges i kravet.

  Om ni nöjer er med gränserna i krav 10935 så utesluts många ftalater. Vill ni utesluta samtliga (eller specifika) ftalater så kan ni skriva det som ett separat krav.

  I andra hållbarhetskriterier vi har i kriteriebiblioteket så har vi specifika krav för ftalater och de utesluts då generellt med en gräns på 0,1 procent. Exempel på formulering finns i hållbarhetskriteriet Mjukgörare i beläggningar/ytskikt och tryck
  (KravID: 10347).

  Innan ni ställer ett mer specifikt krav för ftalatfria golv så bör ni göra en marknadsundersökning för att få en uppfattning om förekomsten av ftalater i de typer av golv ni planerar att upphandla.

  Uppdaterad: den 12 december 2019

  Med vänlig hälsning
  Susanna Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.