Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Gäller anbudssekretess vid ansökan i LOV?

Gäller anbudssekretess för en ansökan till LOV?

Kommentarer

  • Hej Petter!

    En ansökan om deltagande i ett valfrihetssystem ska öppnas, diarieföras och bedömas av den upphandlande myndigheten så snart ansökan inkommit till myndigheten i enlighet med bestämmelserna om inkomna handlingar i 4 kap. 5 § LOV. Alla sökanden som uppfyller kraven måste godkännas och därför råder ingen konkurrens mellan de sökande. Av den anledningen sekretessbeläggs inte ansökningarna till ett valfrihetssystem.

    Däremot kan det finnas skäl att sekretessbelägga uppgifter som inkommer till den upphandlande myndigheten genom ansökningarna, med hänvisning till exempelvis 19 kap. 1-2 §§, 19 kap. 3 § första stycket eller 31 kap. 16–17 §§ i OSL. Sekretess enligt dessa bestämmelser beviljas efter att en sekretessbedömning har gjorts för att bland annat skydda sådant som leverantören anser vara affärshemligheter, exempelvis interna uppföljnings- eller logistiksystem (se prop. 2008/09:29, s.111 ff.).

    Med vänlig hälsning
    Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.