Till senaste kommentaren

Vad händer med avtal som ingåtts innan en organisation omfattades av upphandlingslagarna?

Hej,
Om det är flera institut som var för sig inte har varit upphandlingsskyldiga som går samman och därmed bildar ett upphandlingsskyldigt bolag. Vad händer med tecknade avtal som har skrivits under innan sammanslagningen?

Alltså kan ett avtal som tecknats innan bolaget blev upphandlingsskyldigt, ca 6 månader, på belopp över direktupphandlingsgränsen i värde vara okej? Låter man dessa avtal löpa på tills avtalsslut (ca 2 år) eller måste de omförhandlas i och med att bolaget blev upphandlingsskyldigt?

Vänliga hälsningar
Frida

Kommentarer

 • Hej Frida,

  Upphandlingslagstiftningen gäller inte retroaktivt. Upphandlingslagarna ska tillämpas på anskaffningar som genomförs av en upphandlade myndighet. Det finns inget krav på att avtal som ingåtts under en tid då en organisation inte var en upphandlande myndighet ska upphandlas i efterhand. För nya anskaffningar gäller dock att upphandlingslagstiftningen ska tillämpas om organisationen är en upphandlande myndighet.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU:s tillämpningsområde.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.