Till senaste kommentaren

Gäller LOU vid upphandling av elektricitet?

Hej,

Jag har hört att LOU inte gäller vid köp av elenergi, vad gäller?

Mvh

Kommentarer

 • Hej,

  En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering för upphandling av varor, om kontraktet gäller varor som är noterade och omsätts på en råvarumarknad (se 6 kap. 17 § första stycket punkten 3 LOU).

  Stöd för att en upphandlande myndighet bör få använda det aktuella förfarandet vid upphandling av elektricitet på den nordiska elbörsen Nord Pool finns i den juridiska litteraturen, se Rosén Andersson, med flera., Lagen om offentlig upphandling - en kommentar, 2:a uppl., Nordstedts Juridik AB, 2015, s. 270 och Falk, Jonas, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, Jure, 2014, s. 182. Att en upphandlande myndighet köper sin elektricitet från elbörsen lär vara mycket ovanligt, om det ens förekommer.

  Upphandling av tjänster som tillhandahålls av en mäklare omfattas inte av den aktuella bestämmelsen. Köp av dessa tjänster ska alltså som utgångspunkt konkurrensutsättas.

  Uppdaterad: den 29 juli 2019 

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.