Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan man få ta del av handlingar från en gammal upphandling?

Hej Om en kommun inte svarar på en begäran om att få ut handlingar från en gammal upphandling hur går man vidare med detta? Det vi begärt är tilldelnings och övriga dokument ur en specifik upphandling. Har vi inte rätt att få ut dessa även om dom skulle vara 2år gamla?

Kommentarer

 • Hej Joe,

  Om en begäran att få ta del av en allmän handling kommer till myndigheten ska en sekretessprövning och utlämning av efterfrågade uppgifter ske antingen genast eller så snart det är möjligt. Om din begäran avser kopior av allmänna handlingarna ska den hanteras skyndsamt (se 2 kap. 12 eller 13 §§ tryckfrihetsförordningen).

  Det finns ingen fast angiven tidsgräns för vad som ska anses ligga inom ramen för ett utlämnande. Hur lång tid ett utlämnande får ta kan variera från fall till fall beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. I de allra flesta fall bör det inte dröja mer än någon arbetsdag efter en begäran kommit in innan utlämnandet av handlingarna sker, men det kan som ovan nämnt variera.

  Om myndigheten anger att en viss uppgift omfattas av sekretess och därför inte kommer att lämnas ut har du rätt att begära ett skriftligt beslut från myndigheten om att uppgiften inte kommer att lämnas ut, 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Detta beslut kan överklagas till domstol, som vanligtvis är kammarrätten (se 6 kap. 7 § OSL).

  Om myndigheten däremot inte alls, trots påminnelser, återkopplar på din begäran att ta del av allmänna handlingar finns möjligheten att anmäla myndigheten till JO om du anser att myndigheten inte följer skyndsamhetskravet enligt tryckfrihetsförordningen. Även andra sanktioner kan, i vissa fall, bli aktuella om någon vägrar att lämna ut en allmän handling.

  Ett praktiskt handlingsalternativ i din situation kanske kan vara att kontakta kommunen för att säkerställa att de har tagit emot din begäran om att få ta del av de uppgifter du efterfrågat. Om de har tagit emot din begäran borde du ha fått en återkoppling om att antingen få ta del av uppgifterna eller ett svar där myndigheten anser att uppgifterna inte kan lämnas ut. Med anledning av skyndsamhetskravet är myndigheten ganska begränsad att kunna försvara ett försenat utlämnande på grund av olika omständigheter, som till exempel att man har mycket annat att göra, eller att ansvarig handläggare inte finns på plats eller liknande.

  Uppdaterad: den 3 september 2018

  Med vänlig hälsning

  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.