Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Går det att upphandla miljöbilar efter den 1 juli 2018?

Upphandling av personbilar när miljöbilsdefinitionen upphör att gälla den 1 juli 2018

I förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor finns bestämmelser som reglerar statliga myndigheters inköp och användning av bilar. Av förordningen framgår bland annat att de personbilar som en statlig myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar, med vissa undantag.

Den 1 juli 2018 införs det som kallas bonus-malus. Det innebär att definitionen av miljöbil försvinner och därmed kommer det inte gå att tillämpa det ovan nämnda grundläggande miljökravet och ett antal andra bestämmelser i förordningen. Detta kommer även att få konsekvenser för de kommuner och landsting som använder miljöbilsdefinitionen i sina upphandlingar.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram förslag till ny miljöbilsdefinition. Förslaget ska lämnas senast den 31 augusti 2018. I mellantiden fram tills regeringen har fattat beslut finns det inga hinder för upphandlande myndigheter eller enheter att ställa motsvarande krav till det som anges i förordningen (som tidigare gällde) i upphandlingar om de så önskar.

Upphandlande myndigheter och enheter bör dock notera att den nya testcykeln WLTP, och även de korrelerade NEDC-värden som räknas fram, ger högre koldioxidvärden än idag och därmed riskerar många fordonsmodeller som idag klassas som miljöbilar att inte uppfylla motsvarande krav. Det kan därför vara lämpligt att kompensera för detta med ett antal procent för att behålla det befintliga utbudet av bilar så intakt som möjligt. Enligt branschen ligger den procentuella förändringen runt 10 procent och det är även den nivå som Kammarkollegiet förordar. Givetvis finns inga hinder mot att ställa mer långtgående krav på till exempel lägre koldioxidutsläpp eller klimatbonusberättigade bilar.
 
Läs mer om detta på regeringens webbplats och Kammarkollegiet Statens inköpscentrals webbplats.
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.