Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan en samordnad upphandling göras av ett statligt affärsverk och ett statligt helägt bolag?

Hej,
Är det OK enligt LUF att göra en gemensam upphandling där det Statliga affärsverket är upphandlande myndighet. Statliga affärsverket inkluderar volym från det Statliga bolaget cirka 10 procent.
Separata avtal skrivs efter upphandling för affärsverket och statliga bolaget.
Upphandling över tröskelvärde. Förhandlat förfarande kommer att tillämpas.
Sven-Göran Karlson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Sven-Göran,

    Det är fullt möjligt att genomföra en samordnad upphandling mellan flera upphandlande enheter som tillämpar LUF i en upphandling. Upphandlingslagstiftningen gör ingen skillnad på möjligheten att samordna en upphandling utifrån de upphandlande enheternas juridiska form. I såväl LUF-direktivet (2014/25/EU) som LOU-direktivet (2014/24/EU) finns bestämmelser om tillfällig gemensam upphandling (artikel 56 i LUF-direktivet respektive artikel 38 i LOU-direktivet). Den svenska lagstiftaren ansåg det inte nödvändigt att föra in bestämmelser i LUF och LOU vad gäller tillfällig gemensam upphandling mellan upphandlande myndigheter respektive enheter då man ansåg att denna rättighet följde av upphandlingslagstiftningen i övrigt (se prop.2015/16:195, s. 543 f.).

    Med vänlig hälsning

    Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.