Till senaste kommentaren

Kan kommuner upphandla gemensamt via fullmakt?

Hej,

Hur ska man tolka 1 kap. 14 och 22 §§ i LOU vad det gäller gemensamma upphandlingar tillsammans med en eller flera kommuner genom fullmakt.

I 2 kap. 9 a § ÄLOU står det i "med inköpscentral avses en upphandlande myndighet" och i 1 kap 14 § LOU står det "med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet.

Innebär texten i LOU att man inte längre kan samverka mellan kommuner i gemensamma upphandlingar? Ä det möjligt eller måste upphandlingarna genomföras av en inköpscentral?

Kommentarer

 • Hej Kerstin,

  Det finns olika former av samordnad upphandling.

  Samordnad upphandling i form av anlitande av en inköpscentral
  En form av samordnad upphandling är anlitande av en inköpscentral. I förarbetena har regeringen framfört att kravet på att en inköpscentral "stadigvarande" ska tillhandahålla centraliserad inköpsverksamhet är avsett att tydliggöra skillnaden mellan en inköpscentral och en tillfällig gemensam upphandling som genomförs av flera upphandlande myndigheter. Den närmare innebörden av direktivens varaktighetskrav får dock enligt regeringen fastställas i rättstillämpningen.

  Samordnad upphandling i form av tillfällig gemensam upphandling 
  En annan form är tillfällig gemensam upphandling, vilket ni troligen avser att göra.

  Även om det inte finns några särskilda bestämmelser om tillfällig gemensam upphandling i lagen om offentlig upphandling (LOU) finns det inga hinder mot att genomföra en sådan samordnad upphandling. Det är alltså fullt möjligt att samverka med andra upphandlande myndigheter i tillfälliga gemensamma upphandlingar, exempelvis genom fullmakt.

  När det gäller formerna för och ansvarsfördelningen inom en tillfällig gemensam upphandling får det bedömas i varje enskild upphandling om den i det avseendet är tillåten. I sammanhanget kan det nämnas att det kan finnas andra bestämmelser än upphandlingsrättsliga som påverkar förutsättningarna att använda sig av tillfällig gemensam upphandling. Exempelvis för kommuner finns bestämmelser i lagen om vissa kommunala befogenheter.

  Läs mer
  Se även inlägget Beräkning av tröskelvärden vid samordnad upphandling i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 7 kap. 10–13 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om inköpscentral
  • prop. 2015/16:195 s. 534 – förarbetena om skillnaden mellan en inköpscentral och en tillfällig gemensam upphandling
  • prop. 2015/16:195 s. 543–544 – även om det inte finns några särskilda bestämmelser om tillfällig gemensam upphandling i LOU finns det inga hinder mot att genomföra en sådan samordnad upphandling
  • prop. 2015/16:195 s. 544 – när det gäller formerna för och ansvarsfördelningen inom en tillfällig gemensam upphandling får det bedömas i varje enskild upphandling om den i det avseendet är tillåten
  • lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
  Uppdaterad: den 26 november 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.