Till senaste kommentaren

Kan myndigheten underkänna anlitande av underleverantörer?

Vi är i position att kunna förvärva ett bolag som har ramavtal med en myndighet (LUF). Vår plan är att bli underkonsult till det förvärvade bolaget. Ibland har den aktuella myndigheten valt att inte godkänna nya konsulter till ramavtal utan någon tydlig motivering. Det handlar om tjänsteproduktion (ej inhyrda konsulter). Företaget och aktuella konsulter uppfyller de krav som beskrevs vid ramavtalsupphandlingen.

Fråga: Kan myndighet utan tydligt motiv underkänna nya konsulter (som uppfyller krav) som ersättare till tidigare konsulter eller som tillskott då behoven överstiger leveransförmågan?

Kommentarer

 • Hej Alvar,

  Vi tolkar din fråga som att det förvärvade bolaget ska fortsätta sin verksamhet som vanligt och fortsatt vara avtalspart i avtalet med myndigheten eller enheten och att det förvärvande bolaget (som underleverantör) vill bidra med konsulter vid utförandet av uppdraget.

  Som utgångspunkt har leverantörer en stor frihet att använda sig av underleverantörer vid såväl själva upphandlingen som vid utförandet av uppdraget. I sammanhanget bör notera att en vanligt förekommande ändringsklausul i upphandlade avtal är att byte av underleverantörer endast får ske om den upphandlande myndigheten eller enheten godkänner det. Finns villkor som reglerar hanteringen av underleverantörer ska dessa villkor följas. Vad som uppgavs av leverantören i samband med anbudsinlämning samt avtalets villkor och utformning kan således påverka möjligheten att släppa in nya underleverantörer vid utförandet av uppdraget.

  Under vissa förutsättningar kan också den upphandlande myndigheten eller enheten kräva att vissa avgörande uppgifter ska utföras av leverantören själv. I de nya upphandlingslagarna finns även bestämmelser om ändringar av kontrakt och ramavtal.

  Läs mer
  Läs mer om att samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats.

  Källhänvisningar
  • 14 kap. 17 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – krav avseende vissa avgörande uppgifter
  • 16 kap. 9–14 §§ LUF – bestämmelser om ändringar av kontrakt och ramavtal.
  Uppdaterad: den 27 november 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.