Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan myndigheten underkänna anlitande av underleverantörer?

Vi är i position att kunna förvärva ett bolag som har ramavtal med en myndighet (LUF). Vår plan är att bli underkonsult till det förvärvade bolaget. Ibland har den aktuella myndigheten valt att inte godkänna nya konsulter till ramavtal utan någon tydlig motivering. Det handlar om tjänsteproduktion (ej inhyrda konsulter). Företaget och aktuella konsulter uppfyller de krav som beskrevs vid ramavtalsupphandlingen.

Fråga: Kan myndighet utan tydligt motiv underkänna nya konsulter (som uppfyller krav) som ersättare till tidigare konsulter eller som tillskott då behoven överstiger leveransförmågan?

Kommentarer

 • Hej Alvar,

  Som jag förstår din fråga så ska det förvärvade bolaget fortsätta sin verksamhet som vanligt och fortsatt vara avtalspart i avtalet med myndigheten och att det förvärvande bolaget (som underleverantör) vill bidra med konsulter vid utförandet av uppdraget.

  Som utgångspunkt har leverantörer en stor frihet att använda sig av underleverantörer vid såväl själva upphandlingen som vid utförandet av uppdraget. Det förekommer dock ofta klausuler i upphandlade avtal som innehåller skrivningar att byte av underleverantörer endast får ske om den upphandlande myndigheten eller enheten godkänner det. Finns klausuler som reglerar hanteringen av underleverantörer ska dessa villkor följas. Finns däremot inte några sådana klausuler i avtalet torde utrymmet att använda underkonsulter vara betydligt större. Ramavtalets villkor och utformning kan således påverka möjligheten att släppa in nya underleverantörer vid utförandet av uppdraget eftersom ramavtalet och dess villkor är civilrättsligt bindande mellan parterna.

  Under vissa förutsättningar kan också den upphandlande myndigheten eller enheten kräva att vissa avgörande uppgifter ska utföras av leverantören själv (se 14 kap. 17 § LUF). I de nya upphandlingslagarna finns även bestämmelser om ändringar av kontrakt och ramavtal. Beträffande LUF återfinns dessa i 16 kap. 9–14 §§ LUF.

  Läs mer
  Läs mer om samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 22 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.