Till senaste kommentaren

Vilka kriterier gäller för golvläggningsentreprenad?

Hej! Jag skall upphandla golvläggningsentreprenad på ramavtal och har kikat igenom kriterierna i "wizarden".

Däremot hittar jag inga kriterier för golv i kategorin Giftfri förskola. Borde inte byggnadsmaterial som barn kommer i kontakt med, återfinnas där?

Kommentarer

 • Hej,

  Eftersom det rör sig om ett avrop på ramavtal är det viktigt att kontrollera vilka krav som redan ställts i ramavtalet och vilka möjligheter det finns att ställa ytterligare krav i avropet.

  Vi har tagit fram stöd och kriterier som hjälper Sveriges kommuner att i sin upphandling ställa krav för minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan. De produktområden där vi i utvecklingen av kriterierna tagit särskild hänsyn till att barn är extra känsliga för exponering av farliga kemikalier är leksaker och hobbymaterial, köks- och serveringsutrustning, möbler och textilier. Mer information om upphandling för en giftfri förskola finns på vår webbplats.

  Det finns även andra produktområden där det kan vara relevant att ställa kemikaliekrav vid upphandling till förskolor, till exempel byggmaterial. Det finns kriterier för att göra materialval vid upphandling av material för byggande och renovering, men i utvecklingen av den har det inte tagits särskild hänsyn till barns känslighet. För att använda dig av materialval i kriteriewizarden gör du på följande sätt:

  Öppna kriteriewizarden, välj sedan:
  • produktområde Bygg och fastighet
  • produktgrupp Lokaler eller Flerbostadshus
  • undergrupp utförandeentreprenad
  • nivå Bas eller Avancerad, i samma bild väljer du även Filtrera på kategori, filtrera då på Materialval
  Dessa krav kan vara bra att se på när du ställer dina krav, de fungerar som ett paket med krav som täcker in hanteringen och informationsflödet samt hur avvikelser ska hanteras.Uppdaterad: den 26 november 2019

  Vänliga hälsningar
  Anette Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.