Till senaste kommentaren

EU-kommissionens möjlighet att anta gruppundantagsförordningar

Hej,

Jag undrar om ett stöd som uppfyller alla villkor i GBER kan vara ett stöd som inte är förenligt med den inre marknaden. Detta skulle kunna vara aktuellt om GBER inte har de tydliga och strikta regler som bemyndigandeförordningen föreskriver. Ett stöd enligt 107.1 måste väl vara inom 107.2 eller 107.3 a-d för att ses som förenligt med den inre marknaden, även om stödet inte måste anmälas enligt 108.3?

Kommentarer

 • Hej Josef,

  Upphandlingsmyndigheten har ett uppdrag att ge vägledning till kommuner och regioner om tillämpningen av Europeiska Unionens statsstödsregler.

  Enligt artikel 1 i rådets förordning nr 2015/1588 av den 13 juli 2015 får kommissionen anta så kallade gruppundantagsförordningar för statligt stöd under vissa förutsättningar. Den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) är en förordning som kommissionen har beslutat i enlighet med rådets bemyndigande. GBER förklarar specifika kategorier av statligt stöd förenliga med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) om de uppfyller vissa villkor och därmed undantas dessa stöd från genomförandeförbudet i artikel 108.3 EUF-fördraget. Enligt artikel 59 i GBER är den förordningen till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

  Du kan läsa mer om de rättsliga förutsättningarna för att lämna statsstöd på vår webbsida.

  Med vänlig hälsning,
  Annika G W Statsstödsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.