Till senaste kommentaren

Omfattas uppstart av gymnasieutbildning av LOU?

Hej

Jag har en fråga som rör upphandling eller inte? När det gäller gymnasieutbildning i ett enskilt ämne, i detta fallet estetiska programmet, musikproduktion. Vad gäller är det undantaget LOU eller inte?

Kommentarer

 • Hej Mikael!

  Det framgår inte av din frågeställning om gymnasieskolan är en kommunal skola, friskola eller privat skola. Eftersom varken friskolor eller privata skolor omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU) utgår jag i mitt svar från att det rör sig om en kommunal skola.

  LOU gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet, vilket inbegriper kommunala skolor. Med begreppet upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

  Svaret på din fråga beror dels på vilka resurser som bedöms nödvändiga för att starta den aktuella gymnasieutbildningen, dels om skolan är att betrakta som ekonomisk verksamhet eller inte.

  Anställning av den personal som behövs för att bemanna utbildningen, såsom lärartjänster och annan administration, är undantagen från LOU. Köp av bland annat utrustning och tjänster som behövs för utbildningen omfattas däremot av LOU. Om skolan inte är att betraktas som en ekonomisk verksamhet är driften av skolan inte upphandlingspliktig heller.

  När skolan är att betrakta som en ekonomisk verksamhet eller inte måste i dagsläget bedömas som oklart, men vi har diskuterat frågan mer i vårt inlägg Kan man överlåta driften av kommunal skola åt privat aktör? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 3 kap. 25 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – lagen gäller inte för kontrakt som avser anställningar.
  • 1 kap. 2 § LOU – vad som avses med offentlig upphandling
  • 1 kap. 15 § LOU – definitionen av kontrakt.
  Uppdaterad: den 13 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.