Till senaste kommentaren

Hur kan vi utforma hållbarhetskriterier utan att riskera överprövning i alltför hög grad?

Hej

Jag undrar hur vi kan utforma kriterier för hållbarhet utan att riskera överprövning i alltför hög grad. Upphandlingen gäller el- och optomateriel

Kommentarer

 • Hej Bernt!

  Till att börja med rekommenderar jag dig att läsa på vår webbplats, se Utforma egna hållbarhetskrav och Framgångsfaktorer. Som utgångspunkt ska kriterierna vara proportionerliga, dvs. lämpliga och ändamålsenliga för att uppnå sitt syfte samt transparenta, förutsägbara och icke-diskriminerande. Tilldelningskriterier ska innebära mervärde och vara möjliga att utvärdera, kontrollera och följa upp.

  Det framgår inte av din fråga vilka krav ni tänkt ställa, men ett generellt råd är att använda tilldelningskriterier om ni är osäkra på hur marknaden ser ut. Ett annat alternativ är att välja ut ett antal produkter, förslagsvis de största volymerna, där leverantören ska verifiera att kraven uppfylls. För vissa krav gällande exempelvis mjukgörare i kablar eller halogenfritt material finns det testmetoder och standarder vilket kan vara vägledande vid utformningen av kriterier.

  Lycka till!

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.