Till senaste kommentaren

Hur ska man tolka hållbarhetskriteriet ”Enkel reparation” för datorer?

Hej,

I min datorupphandling har jag använt era hållbarhetskriterier som krav.

En anbudsgivare hävdar att offererad datormodell uppfyller kravet på enkel reparation, trots att minneskretsarna sitter fast monterade på systemkretskortet (lödda). Anbudsgivaren menar att datormodellen uppfyller kravet eftersom man kan byta ut hela systemkretskortet inkl. minneskretsar.

Jag anser att enbart minneskretsarna ska gå att byta ut för att kravet ska vara uppfyllt. Hur anser ni att kriteriet KravID: 11186 ska tolkas i denna fråga?

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/it-och-telekom/datorer-och-bildskarmar/datorer/utbytbara-komponenter/

Kommentarer

  • Hej Ulf!

    Tack för din fråga. Exakt hur utbytet ska gå till är inte specificerat. Detta krav bygger på EU-kommissionens kriterier för datorer och bildskärmar. De har tyvärr inte någon närmare vägledning för hur man ska tolka kravet. Det vill säga om kravet gäller enbart de specifika komponenterna och inte andra komponenter de eventuellt sitter fastlödda på. Inte heller miljömärkningar som har liknande krav ger en närmare specifikation kring exakt hur komponenterna ska kunna bytas ut.

    Syftet med kravet är att det ska vara möjligt att byta ut några angivna komponenter för att kunna reparera en trasig dator. Om de specificerade komponenterna är möjliga att byta ut med de verktyg som kravet specificerar bör man anse att det är uppfyllt.

    Med vänlig hälsning,
    Joakim Hållbarhetsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.