Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Återvinningstjänster där leverantören tar risken, är det tjänstekoncession?

Hej!

Vår kommun behöver ha en leverantör som hämtar transporterar och omhändertar wellpapp och tidningar. Kommunen vill ställa krav på transporten, behandlingsanläggning, containerkrav etc.

Som "betalning" erhåller leverantören ersättning för återvinning av materialet från den som bedriver återvinning/behandlingsanläggningen. Av denna ersättning erhåller kommunen sedan en viss del.
 • Är detta en tjänstekoncession enligt LUK?
 • Eller är det en form av ren försäljning från kommunen sida av materialet?
 • Eller är det rent av ett tjänstekontrakt då kommunen skulle erhållit hela ersättning för materialet om det utfördes i egen regi?
Med vänliga hälsningar
Annika Petersson
Upphandlare
Annika Petersson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Annika,

  Inledningsvis vill jag uppmärksamma om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall.

  Mycket tyder på att den beskrivna situationen avser en tjänstekoncession enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). Det är upp till den upphandlande myndigheten att bedöma vilken lag som ska tillämpas i en upphandling. För en rättslig definition se inlägget Vad är en tjänstekoncession?. Det som kan vara relevant att titta närmare på i ert fall är om omständigheterna överensstämmer med vad som anges i 1 kap. 22 och 23 §§ LUK (se hänvisningen från 1 kap. 13 § punkten 3 LUK).

  Personligen har jag svårt att se att återvinningstjänsterna i det beskrivna fallet skulle kunna betecknas som ”ren försäljning”, särskilt med tanke på att ni ställer krav på hur tjänsterna ska utföras. Om förutsättningarna enligt LUK inte är uppfyllda bör den upphandlande myndigheten undersöka om en annan lag är tillämplig, i detta fall möjligen LOU.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.