Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Har man rätt att ställa krav på ursprungsland för livsmedel?

Är reglerna desamma för alla EU-länder då det gäller upphandling av skolmat och sjukhusmat, dvs. att inget land kan ställa krav på att djuren fötts upp i enlighet med djurskyddsregler i ett särskilt land?

Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Oavsett om det gäller skolmat eller sjukhusmat gäller samma regler. Upphandlingslagstiftning finns i alla medlemsländer och lagstiftningen bygger på samma EU-direktiv. Det gör att reglerna är de samma för alla EU-länder - även om praxis i teorin skulle kunna variera då lagstiftningen ska tolkas i nationella domstolar.

  Man har inte rätt att ställa krav på ursprungsland för livsmedel. Däremot kan man efterfråga information om ursprung som information för att underlätta sin uppföljning. Men man kan inte efterfråga svenska eller irländska morötter i sin upphandling eftersom det strider mot den fria rörligheten. Vidare anser Upphandlingsmyndigheten att man kan ställa vissa krav på djurskydd, som utevistelse, inte rutinmässig svanskupering och golvbeskaffenhet.

  Upphandlingsmyndigheten
 • Hej!
  Går det att ställa krav på ursprungsland utanför EU? Jag tänker t.ex. på BDS-rörelsen och dess kampanj gentemot staten Israel och konsumtion av Israeliska varor?
  Jonathan
 • Man har inte rätt att ställa krav på ursprungsland för livsmedel då det strider mot den fria rörligheten av varor och tjänster. Däremot har upphandlande myndighet möjlighet att ha preferenser för de varor och tjänster som upphandlas så länge kraven överensstämmer med de EU-rättsliga principerna. Upphandlande myndighet kan även efterfråga information om ursprung som information för att underlätta sin uppföljning inom livsmedelsområdet.

  Hälsningar
  /Upphandlingsmyndigheten
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.