Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Gäller någon tidsfrist för överprövning vid återtagande av tilldelningsbeslut?

Vi är på väg att ta tillbaks, häva, ett tilldelningsbeslut, min fråga är är det 10 dagars överklagningstid på hävningsbeslutet?

Kommentarer

 • Hej Ann-Louise,

  Vi tolkar din fråga som att det inte är fråga om att ni ska avbryta upphandlingen, utan att ni har för avsikt att återta ett tilldelningsbeslut för att sedan fatta ett nytt tilldelningsbeslut. Det finns inte någon tidsfrist att förhålla sig till i den situationen.

  När den upphandlande myndigheten senare underrättar leverantörerna om ett nytt tilldelningsbeslut får leverantörerna en tidsfrist under avtalsspärren för att kunna ansöka om överprövning av upphandlingen. Under avtalsspärren kan leverantörerna ansöka om att överklaga om de exempelvis anser att det nya tilldelningsbeslutet på något sätt är felaktigt.

  Överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling
  Om du däremot har för avsikt att avbryta upphandlingen kan en leverantör ansöka om överprövning av beslutet innan 10 dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten har skickat en underrättelse om beslutet och angett skälen för beslutet. Om underrättelsen skickas på annat sätt än med ett elektroniskt medel är tidsfristen istället 15 dagar, enligt 20 kap. 12 § LOU.

  Uppdaterad: den 7 februari 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.