Till senaste kommentaren

Får man byta ut upphandlingsföremålet i efterhand?

Hej!

I ett upphandlat uppdrag inom ett bostadsområde, finns nu ett förslag från båda parter, att man vill testa att utföra snöröjning med en Jordbrukstraktor för att få mindre skador på området.

Hjullastare / Jordbrukstraktor har samma miljöklass, uppdraget kommer har samma inställelse tid, alltså inte någon väsentlig förändring av uppdraget.

I prisbilagan som annonserades i upphandlingen står det att uppdraget ska utföras med Hjullastare.

I avtalet står det att ändringar ska dokumenteras:
"Skriftliga ändringar och tillägg som överenskommits mellan parterna."

Nu till frågan:
Kan parterna förhandla om en förändring av utförandet av snöröjning med maskin i aktuellt område från Hjullastare till Jordbrukstraktor?

Kommentarer

 • Hej Tord,

  Ett avtal får ändras utan att göra en ny upphandling om ändringen är tillåten enligt 17 kap. 9–14 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). Av 17 kap. 14 § framgår att det är tillåtet att göra ändringar som inte är väsentliga. I bestämmelsen räknas också fyra olika omständigheter upp som är att betrakta som väsentliga ändringar.

  Det är därför relevant att titta på hur förutsättningarna i ditt fall förhåller sig till denna bestämmelse. Upphandlingsmyndigheten gör dessvärre inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning om vad som är möjligt att ändra i det enskilda fallet.

  I sammanhanget kan det vara bra att veta att de aktuella bestämmelserna ska tillämpas även vid ändringar av befintliga kontrakt och ramavtal som ingåtts enligt gamla LOU.

  Läs mer
  Du kan läsa mer om de nya bestämmelserna om ändringar av kontrakt och ramavtal i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen. Swecon har tagit fram en sammanfattning om vad lagen säger om hjullastare / lastmaskin:  Vad säger lagen om din hjullastare?.

  Uppdaterad: den 19 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.