Till senaste kommentaren

Är det tillåtet att betala ut "prispengar" för vinnande anbud vid direktupphandling?

Hej! Har en upphandling som jag idag inte vet om den "kvalar in" som projekttävling eller direktupphandling. Saken är i alla fall att sakansvariga för upphandlingen vill dela ut ett pris i pengar till vinnande bidrag/anbud. Är det tillåtet i fall man gör direktupphandling?

Kommentarer

 • Hej Helena,

  Projekttävling och direktupphandling är två olika metoder för anskaffning.

  Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som anordnas av en upphandlande myndighet i syfte att förvärva en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag (se 1 kap. 19 § LOU). Bestämmelserna om projekttävlingar framgår av 18 kap. LOU för projekttävlingar vars värde uppgår till minst tröskelvärdet respektive 19 kap. 34 § LOU för projekttävlingar vars värde understiger tröskelvärdet.

  Det torde inte finnas något upphandlingsrättsligt hinder mot att ersätta leverantören i en direktupphandling genom att överföra ersättningen (”prispengarna”) omedelbart vid tilldelning. En förutsättning är givetvis att upphandlingens värde uppgår till högst direktupphandlingsgränsen eller att någon annan förutsättning enligt 19 kap. 7 § tredje stycket LOU är uppfylld. Det torde inte finns något hinder mot att genomföra en direktupphandling på ett snarlikt sätt som en projekttävling enligt övriga bestämmelser i LOU utan att för den sakens skull behöva omfattas av skyldigheterna som av bestämmelserna om projekttävlingar.

  Notera att det är den upphandlande myndigheten som måste avgöra utifrån omständigheterna i det enskilda fallet om anskaffningen avser en upphandling eller en projekttävling.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.