Till senaste kommentaren

Hur beräknas värdet av en kompletterande beställning?

Hej!

Jag tolkar 17 Kap 11 § som att den kompletterande beställningen kan motsvara 50 procent av tidigare kontraktsvärde. Men när jag läser:
"Eventuella prisökningar får enligt 17 kap. 11 § LOU inte vara högre än 50 procent av värdet på det ursprungliga kontraktet. " uppfattar jag det som att den kompletterande beställningen maximalt får motsvara 150 procent av tidigare kontraktsvärde.

Stämmer detta?

Kommentarer

 • Hej Sara,

  Vi har brutit ut din följdfråga från det ursprungliga inlägget Annons vid ändring av avtal på grund av kompletterande beställningar?.

  Notera att en kompletterande beställning enligt 17 kap. 11 § LOU inte är en tilldelning av ett kontrakt, utan är en ändring av det ursprungliga kontraktet. Värdet av ändringen av en kompletterande beställning enligt bestämmelsen ska sättas i relation till värdet på det ursprungliga kontraktet. Den kompletterande beställningens värde får inte innebära att värdet på det ursprungliga kontraktet ökar med mer än 50 procent. Kontraktets värde efter ändringen får högst motsvara 150 procent av kontraktets ursprungliga värde.

  För den teoretiskt intresserade kan följande noteras. I upphandlingsdirektivens artiklar om ändringar av avtal används begreppen värde och pris missvisande. I exempelvis bestämmelsen om ändringar genom kompletterande beställningar i LOU-direktivet, artikel 72.1 b, anges att eventuella prisökningar inte får vara högre än 50 procent av värdet på det ursprungliga kontraktet. Av artikelns motsvarighet i LUK-direktivet, artikel 43.1 b, framgår att värdeökningen inte får överstiga 50 procent av koncessionens ursprungliga värde. Vad dessa skillnader innebär vid ändringar av avtal i Sverige får avgöras av rättstillämpningen.

  Om flera kompletterande beställningar görs efter varandra, ska begränsningen i fråga om ökningen av värdet tillämpas på varje enskild beställning. Jämförelsen ska utgå ifrån det uppdaterade kontraktsvärdet med beaktande av eventuella tidigare kontraktsändringar och prisanpassningar. En upphandlande myndighet kan alltså inte alltid förlita sig på en beräkning av värdet som skedde i samband med annonseringen av upphandlingen utan måste inför varje ändring göra en översyn av kontraktet och ta hänsyn till eventuella förändringar av kontraktsvärdet. Förutsatt att alla kraven i 17 kap. 11 § LOU är uppfyllda kan en myndighet alltså genomföra flera kompletterande beställningar efter varandra där varje enskild beställning ökar kontraktsvärdet med upp till 50 procent. Möjligheten att göra flera kompletterande beställningar efter varandra får dock inte utnyttjas i syfte att kringgå upphandlingslagarna (se prop. 2015/16:195 s. 847).

  Läs gärna med i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal – möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen, se särskilt s. 17–20 och s. 27–31.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.