Till senaste kommentaren

Hur gammal kan en sanningsförsäkran vara vid en förnyad konkurrensutsättning?

På sida 11-12 skriver  ni att "om den avropande myndigheten även upphandlade själva ramavtalet har den redan tillgång till bevisen och behöver vanligtvis inte begära in dem. Skulle dock bevisen av någon anledning inte längre vara aktuella måste myndigheten begära in nya."

Hur bedömer ni att upphandlande myndigheter ska behandla en sanningsförsäkrans aktualitet vid förnyade konkurrensutsättningar. Det är svårt att veta om den tidigare inlämnade sanningsförsäkran fortfarande är aktuell. Firmatecknaren/den behöriga företrädaren som skrivit under sanningsförsäkran kan ju bytas ut, eller de omständigheter som omfattas av uteslutningsgrunderna sker dagen innan de lämnar anbud i den förnyade konkurrensutsättningen.

Bör man begära in en ny sanningsförsäkran för varje förnyad konkurrensutsättning som man genomför, trots att man har fått in en sanningsförsäkran från leverantören redan vid upphandlingen av ramavtalet?

Kommentarer

  • Hej!

    Upphandlingsmyndigheten kan inte ange någon generell tidsgräns för hur gammal en sanningsförsäkran får vara. Om en ny sanningsförsäkran måste begäras in vid den förnyade konkurrensutsättningen är något som får avgöras i det enskilda fallet.

    Att ställa sig själv följande fråga kan underlätta bedömningen: Skulle jag ha godtagit en så här gammal sanningsförsäkran vid upphandlingen av själva ramavtalet?

    Om svaret på den frågan är nej, bör en ny sanningsförsäkran begäras in vid den förnyad konkurrensutsättningen.
    Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.