Till senaste kommentaren

Hur gammalt får ett bevis om näringsförbud vara?

Hej!
Myndigheten avser genomföra en upphandling och ämnar begära utdrag från Bolagsverket gällande om leverantörens företrädare återfinns i näringsförbudsregistret. Har ni någon rekommendation gällande hur gammalt ett sådant bevis kan tillåtas vara för att fortfarande anses som relevant?
Med vänliga hälsningar
Anders

Kommentarer

 • Hej!

  Varken i lagen om offentlig upphandling (LOU) eller i LOU-direktivet anges en tidsgräns för hur gamla bevis får vara. Av direktivet framgår endast att bevis med koppling till leverantörsprövningen ska vara ”uppdaterade”, vilket får anses avse att de ska spegla aktuella förhållanden. I skälen till direktivet står vidare att det är viktigt att de upphandlande myndigheternas beslut grundar sig på aktuella uppgifter med tanke på att viktiga förändringar kan ske snabbt. En upphandlande myndighet måste därför grunda sin bedömning på hur stor risken är för att ett gammalt bevis inte längre speglar aktuella förhållanden.

  Upphandlingsmyndigheten kan inte ge någon specifik rekommendation avseende hur gammalt ett bevis får vara utan om ett bevis speglar aktuella förhållanden eller inte måste avgöras i varje enskilt fall.

  Källhänvisningar
  • Artikel 59.4 andra stycket i LOU-direktivet - bevis med koppling till leverantörsprövningen ska vara uppdaterade
  • Beaktandesats 85 i LOU-direktivet - det är viktigt att de upphandlande myndigheternas beslut grundar sig på aktuell information, framför allt vad gäller skäl för uteslutning, med tanke på att viktiga förändringar kan ske ganska snabbt.
  Läs mer
  Läs mer i inlägget Hur gammalt får bevis som anges i e-Certis vara? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 24 januari 2020

  Med vänlig hälsning,
  Robin

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.