Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur går jag tillväga för att skapa ett ESPD-formulär?

.
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • En upphandlande myndighet kan skapa ett ESPD-formulär för leverantören att fylla i på tre sätt; via Kommissionens webbtjänst, integrerat i ett upphandlingsverktyg eller genom en digital blankett. Läs mer i vår vägledning ESPD-systemet s. 19 ff.

  Kommissionens webbtjänst
  Kommissionen tillhandahåller en webbtjänst där myndigheter kan skapa ett ESPD-formulär och där leverantörer kan skapa en egenförsäkran via en webbplats. Denna webbtjänst är endast ett exempel på hur ett ESPD-formulär kan utarbetas på grundval av standardformuläret. Webbtjänsten är endast tänkt som en temporär övergångslösning i väntan på att stöd för ESPD-formuläret ska integreras i upphandlingsverktygen på marknaden. Den 18 april 2019 kommer webbtjänsten att stängas ned. Till dess återfinns webbtjänsten här. Se även vår steg-för-steg manual till Kommissionens webbtjänst för ESPD.

  Integrerat i ett upphandlingsverktyg
  Systemleverantörer som tillhandahåller upphandlingsverktyg kan integrera standardformuläret i sina upphandlingsverktyg, på ungefär samma sätt som standardformulären för annonsering i TED är integrerade. Den upphandlande myndigheten kan då skapa ESPD-formuläret direkt i upphandlingsverktyget för att leverantören ska kunna lämna in sin egenförsäkran direkt i upphandlingsverktyget. Upphandlingsmyndigheten rekommenderar upphandlande myndigheter som har tillgång till denna lösning att använda den.

  Digital blankett
  Det går även att använda ett ESPD-formulär som är utarbetat på grundval av standardformuläret i form av en digital blankett, i till exempel PDF- eller Word-format. Leverantören fyller då i blanketten som sedan laddas upp i den upphandlande myndighetens upphandlingsverktyg som ett upphandlingsdokument. Upphandlingsmyndigheten avråder från användning av denna lösning på grund av att den inte är användarvänlig och den gör det svårt att återanvända en egenförsäkran. I exempelvis Kommissionens webbtjänst kan den upphandlande myndigheten skapa en blankett genom att fylla i relevant information för att i tjänstens sista steg hämta ner dokumentet i PDF-format.

  Uppdaterad: den 26 juli 2018
  Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.