Hur går man tillväga för att skapa ett ESPD-formulär?

En upphandlande myndighet kan skapa ett ESPD-formulär för leverantören att fylla i på två sätt; integrerat i ett upphandlingsverktyg eller genom en digital blankett. Läs mer i vår vägledning ESPD-systemet s. 19–25.

Integrerat i ett upphandlingsverktyg
Systemleverantörer som tillhandahåller upphandlingsverktyg kan integrera standardformuläret i sina upphandlingsverktyg, på ungefär samma sätt som standardformulären för annonsering i TED är integrerade. Den upphandlande myndigheten kan då skapa ESPD-formuläret direkt i upphandlingsverktyget för att leverantören ska kunna lämna in sin egenförsäkran direkt i upphandlingsverktyget. Upphandlingsmyndigheten rekommenderar upphandlande myndigheter som har tillgång till denna lösning att använda den.

Digital blankett
Det går även att använda ett ESPD-formulär som är utarbetat på grundval av standardformuläret i form av en digital blankett, i till exempel pdf- eller Word-format. Leverantören fyller då i blanketten som sedan laddas upp i den upphandlande myndighetens upphandlingsverktyg som ett upphandlingsdokument. Upphandlingsmyndigheten avråder från användning av denna lösning på grund av att den inte är användarvänlig och den gör det svårt att återanvända en egenförsäkran.
Upphandlingsmyndigheten (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.