Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur hanteras oklarheterna i ESPD-systemet?

Reglerna kring ESPD-systemet och de förändrade reglerna kring leverantörsprövning är nya och ännu saknas vägledande rättspraxis kring hur de ska tolkas och tillämpas. I Upphandlingsmyndighetens vägledning ESPD-systemet (2017:5) finns stöd. Dock kvarstår oklarheter gällande ESPD-systemets tillämpning vilka kan bli föremål för tolkning av domstol.

Vidare kan även kommande förändringar av funktionaliteten i Kommissionens webbtjänst för ESPD-formuläret eller i olika upphandlingsverktygen påverka om, hur och när ESPD-formuläret tillhandahålls av den upphandlande myndigheten.

Sedan finns det emellanåt aspekter i praktiken där bland annat funktionalitet och utformning av olika upphandlingsverktyg kan påverka tolkning och tillämpning av regelverket. Här kan vi ibland ha svårt att förutse olika omständigheter som kan ha betydelse för tillämpningen av regelverket. Detta påverkar våra möjligheter att lämna användbara svar.

Uppdaterad: den 26 juli 2018
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.