Hur länge är en leverantör bunden av sitt anbud?

Det finns ingen generell bestämmelse i upphandlingslagarna om hur länge en leverantör ska vara bunden av sitt anbud utan detta är något som beslutas av den upphandlande organisationen. En upphandlande myndighet ska vid ett annonserat förfarande, det vill säga för upphandlingar såväl över som under tröskelvärdet, ange hur länge anbuden ska vara bindande för leverantören.

En leverantör är därefter bunden till sitt anbud till och med det datum som anges i annonsen om upphandlingen eller till dess att upphandlingen avbryts och ett avbrytandebeslut har meddelats.

Leverantören är därmed bunden av sitt anbud även efter det att den har fått en underrättelse om tilldelningsbeslut samt eventuella upplysningar på begäran från leverantören.

Källhänvisningar

  • 10 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – anbudets giltighetstid
  • 19 kap. 12 § LOU – skyldighet att i annonsen om upphandlingen ange tiden för anbudens bundenhet vid förenklat förfarande och urvalsförfarande
  • 19 kap. 29 § LOU – vid annonserade förfaranden under tröskelvärdet fortsätter anbudet gälla trots att en underrättelse om tilldelning har skett och upplysning om de relativa fördelarna av det valda anbudet har lämnats.
Upphandlingsmyndigheten (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.