Till senaste kommentaren

Hur mycket får man lägga till i det ursprungliga avtalet efter upphandling

Hej.

Kommunen där jag är politiker i genomförde en försäljning och återförhyrning av en idrottshall genom upphandling. I handlingarna som presenterades under anbudstiden innehöll avtal mm som skulle gälla. Efter upphandling och avtalet skulle tecknas med bolaget som fått anbudet la man till en punkt som inte funnits med i tidigare material.

Den nya punkten lyder:
”Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom upplåtelse av Lokalen i andra hand eller överlåtelse - blir återbetalningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen.”

Svaret från den som beslutade om tillägget är:
"I samband med diskussionerna med anbudslämnaren och med juridisk rådgivning kompletterades avtalet med denna punkt. Skälet är att kommunen hyr lokalen 365 dagar om året (undantag de tider som ägaren kan disponera), och för att tydliggöra att kommunen (hyresgästen) inte kan agera på ett sätt som genererar kostnader för ägaren (Brinova) lades punkten till."

Jag får olika svar beroende vem på kommunens tjänstemän jag fråga, så jag frågar om detta kan anses att i väsentlig del ändra avtalet då andra företag inte har haft denna möjlig att ta ställning till då och kan ha varit avgörande till om de valt att inte lämna anbud.

Kommentarer

 • Hej Jan,

  Det finns bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU) som regleras vilka ändringar som är tillåtna att göra i kontrakt och ramavtal. Eftersom dessa bestämmelser reglerar olika situationer när ändringar är tillåtna får omständigheterna i det enskilda fallet betydelse för vilka ändringar som kan betraktas som tillåtna.

  Den punkt du har hänvisat till verkar något tagen ur sitt sammanhang då den ensam är ganska intetsägande. Oavsett detta kan Upphandlingsmyndigheten dessvärre inte göra en bedömning om ändringen i ert enskilda fall ligger inom ramen för en tillåten ändring eller inte. Eftersom vi inte heller känner till alla omständigheter i fallet är det svårt att med säkerhet kunna säga vilka lagrum som skulle kunna vara tillämpliga, men utifrån det du har beskrivit skulle eventuellt någon av bestämmelserna 17 kap. 9–10 eller 14 §§ LOU kunna vara tillämpliga i ett fall med en beskrivning enligt ovan.

  Läs mer
  Läs mer om ändringar av avtal på vår webbplats och i vår uppdragsrapport Ändringar av kontakt och ramavtal.

  Källhänvisningar
  • 17 kap. 9–14 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ändringar av kontrakt och ramavtal.
  Uppdaterad: den 13 november 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.