Hur ska riktlinjer för direktupphandling utformas?

En upphandlande myndighet är skyldig att besluta riktlinjer för användning av direktupphandling.

I riktlinjerna kan det framgå hur myndigheten ska och får genomföra sina direktupphandlingar. Dessa riktlinjer är dock endast interna styrdokument, och det behöver inte innebära ett brott mot upphandlingslagstiftningen om en myndighet inte skulle följa sina egna interna riktlinjer när en direktupphandling genomförs.

Några exempel ur myndigheternas riktlinjer och dokumentationer finns i Konkurrensverkets rapport Direktupphandlingar – en kartläggning av riktlinjer och rutiner (2016:11), s. 79 ff.

Källhänvisningar
19 kap. 7 § tredje stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - skyldigheten att besluta riktlinjer för direktupphandling.
Upphandlingsmyndigheten (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.