Till senaste kommentaren

Hur tidigt får man upphandla för ett framtida behov?

Är det tillåtet att upphandla leveranser som ska börja först om flera år? Detta genom att ingå avtal i samband med upphandlingen och ange en leveransperiod ett antal år in i framtiden, eller genom att begära en flerårig giltighetstid på anbuden och teckna avtal närmare leveranstidpunkten. (Frågan avser leveransavtal, inte ramavtal.)

Kommentarer

 • Hej Henrik!

  Det finns inte något direkt förbud mot att upphandla något som ska levereras först om flera år. Däremot kan ett sådant agerande vara olämpligt, inte minst av affärsmässiga skäl.

  Var exakt gränsen går för vad som är lämpligt att upphandla när får avgöras av branschpraxis och omständigheterna i varje enskilt fall.

  Du kan även läsa mer om vad som utgör lämplig avtalstidslängd här i Frågeportalen, se inlägget Avtalets löptid: Kontrakt tills vidare.

  Uppdaterad: den 23 juli 2018


  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.