Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur tilldelas kontrakt som grundas på ett ramavtal?

Ett ramavtal kan antingen vara med alla villkor fastställda eller utan alla villkor fastställda.
  • Om ramavtalet har alla villkor fastställda avropar den upphandlande myndigheten enligt villkoren i ramavtalet, det vill säga enligt en rangordning eller annan fördelningsnyckel som följer av ramavtalet.
  • Om ramavtalet inte har alla villkor fastställda bjuder den upphandlande myndigheten in de leverantörer som tecknat ramavtalet för att på nytt lämna anbud, s.k. förnyad konkurrensutsättning.
Vid en förnyad konkurrensutsättning ska den upphandlande myndigheten bjuda in ramavtalsleverantörerna att lämna anbud igen enligt villkoren i ramavtalet. Villkoren får om nödvändigt preciseras och kompletteras med andra villkor som angetts i upphandlingsdokumenten vid upphandlingen av ramavtalet. För varje kontrakt som ska tilldelas från ramavtalet ska den upphandlande myndigheten samråda skriftligt med de ramavtalsleverantörer som kan genomföra kontraktet. I praktiken genomförs en ny ”miniupphandling” med de leverantörer som är anslutna till ramavtalet.

Läs mer
Kammarkollegiets vägledning Ramavtal och avrop (2012:5). Notera att vägledningen publicerades innan den nya upphandlingslagstiftningen trädde i kraft 1 januari 2017. Den kan därför innehålla inaktuell information.

Källhänvisningar

7 kap. 4–8 §§ LOU.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.