Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur värderas utvärdering av kvalitetskriterier vs. pris?

Det blir allt vanligare att upphandlande myndighet vill försäkra sig om att leverantörer klarar av att driva verksamheter utifrån kvalitetskriterier. Det jag avser är t.ex. att leverantörer ska vara allt ifrån ISO 9001 certifierade till att bli utvärderade enligt SIQs modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling. Till detta kan myndigheten ha satt upp egna kriterier, som har ansetts viktiga för att driva verksamheten. I många fall, kan en bedömning av leverantörers uppfyllnad av dessa kriterier resultera i en % sats eller ett visst antal poäng.

Nu till min fråga: Vad säger lagen om hur denna utvärdring kan behandlas, när myndigheten ska väga ihop bästa ekonomiska villkor med denna utvärdering?

För att bli övertydlig:
Om man som exempel får in en offert om 1000 000 SEK och ett konkurrerande bud ligger på 1 200 000 SEK men aktuella kvalitetskriteriers utvärdering visar att den senare budgivaren har uppfyllt 70% av kriterierna, och den tidigare har uppfyllt 57%?

Är det upp till den upphandlande myndigheten att besluta? Hur kommer rätten att agera vid ett överklagande av den som har det lägre budet?

Har den kommande lagen tagit upp denna aspekt, så att nya regler gäller när lagen antas?
Klipper in en länk till en artikel som en advokat skrev 2013 i ärendet:
http://upphandling24.se/vaga-utvardera-kvalitet/

Kommentarer

 • Hej Folke,

  En upphandlande myndighet ska anta antingen det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten eller det anbud som innehåller det lägsta priset (12 kap. 1 § LOU).

  Det är myndigheten som fattar beslut om vilken utvärderingsmodell de anser vara mest lämplig i det enskilda fallet och vilken modell som valts ska anges i annonsen om upphandlingen eller i förfrågningsunderlaget. Det är också myndigheten som beslutar vilka tilldelningskriterier som är lämpliga att använda sig av i respektive upphandling, dock under förutsättning att den upphandlande myndigheten inte ges en obegränsad valfrihet vid tilldelning av kontraktet. Några formkrav för hur en utvärderingsmodell ska se ut återfinns inte i LOU.

  Myndigheten ska givetvis beakta principerna i 1 kap. 9 § LOU och kanske särskilt principerna om transparens och likabehandling i detta sammanhang.

  Den upphandlande myndigheten ska vid själva utvärderingen också följa den modell man angivit i förfrågningsunderlaget.

  Hur en domstol bedömer en viss utvärderingsmodell vid en eventuell överprövning beror på omständigheterna i det enskilda fallet och inget som går att ge ett generellt svar på.

  Det kommer en del förändringar i den nya lagstiftningen gällande utvärdering av anbud, se vår skrift http://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalass... s. 58 ff.

  Om du önskar läsa mer generellt kring utvärderingmodeller, se exempelvis http://www.konkurrensverket.se/globalassets/pub...

  Lycka till!

  Sara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.