Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

I vilka upphandlingar gäller ESPD-systemet?

.
Upphandlingsmyndigheten Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • När ESPD-systemet ska användas behöver den upphandlande myndigheten se till att det finns en faktiskt möjlighet för en leverantör att lämna en egenförsäkran.

  ESPD-systemet gäller vid följande upphandlingar.
  • Upphandlingar över tröskelvärdet enligt LOU.
  • Förnyade konkurrensutsättningar inom ramen för direktivstyrda ramavtal enligt LOU.
  • Upphandlingar enligt LUF om uteslutningsgrunder och/eller kvalificeringskrav enligt LOU används i upphandlingen.

  Detta innebär att följande upphandlingar inte omfattas av ESPD-systemet.
  • Upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster (19 kap. LOU/LUF).
  • Upphandlingar under tröskelvärdena (19 kap. LOU/LUF).
  • Upphandlingar inom försörjningssektorerna (LUF) om inga uteslutningsgrunder eller kvalificeringskrav enligt LOU används.
  • Upphandlingar av koncessioner (LUK).
  • Upphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

  Det finns däremot inget rättsligt hinder mot att upphandlande myndigheter och enheter ställer krav på att ESPD-systemet ska användas även för dessa upphandlingar. Myndigheterna och enheterna kan alltså även i dessa fall tillhandahålla ett ESPD-formulär och godta en leverantörs egenförsäkran om det framgår av upphandlingsdokumenten.

  Uppdaterad: den 26 februari 2019
  Upphandlingsmyndigheten

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.