Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad krävs för att en ideell förening ska kunna lämna anbud?

Hej!

Jag har skrivit denna fråga tidigare men inte fått svar. Antagligen handhavarfel. Fråga: Kan en ideell förening lämna anbud och skriva avtal utan att vara registrerad hos varken Bolagsverket eller Skatteverket?

Kommentarer

 • Hej Gösta,

  Vad vi kan se har vi inte fått in någon fråga från dig tidigare. Jag hoppas att du får svar på din fråga den här gången.

  Ja, det går bra. Alla fysiska och juridiska personer som tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader på marknaden kan vara leverantör enligt upphandlingsreglerna.

  En leverantör får inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person. Det finns alltså inget hinder mot att en ideell förening lämnar anbud i en upphandling.

  En annan sak är att det kan förekomma krav i upphandlingen som kan vara svåra att uppfylla för en ideell förening. Detta är något som den upphandlande myndigheten bör ta ställning till vid utformningen av upphandlingsdokumenten, så att affären görs attraktiv och tillgänglig för så många olika typer av leverantörer som möjligt. Detta gäller exempelvis krav på att leverantören ska vara godkänd för F-skatt eller bifoga ett registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket som visar att leverantören inte är föremål för ekonomiska svårigheter. För leverantörer som inte omfattas av Bolagsverkets register kan motsvarande bevisas med en sanningsförsäkran.

  Obligatoriska krav och de grundläggande upphandlingsprinciperna
  Alla krav, villkor och kriterier i upphandlingen ska vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Läs gärna mer om de grundläggande principerna på vår webbplats.

  Det följer av likabehandlingsprincipen att alla leverantörer ska behandlas lika, till exempel oavsett vilken juridisk form de har. Det innebär att en ideell förening ska behandlas på samma sätt som exempelvis aktiebolag. Alla anbud ska utvärderas på samma sätt enligt vad som framgår av upphandlingsdokumenten i den aktuella upphandlingen. Av upphandlingsdokumenten bör det exempelvis framgå om anbud ska lämnas med eller utan moms, vilket i vissa fall kan vara lämpligt att ta hänsyn till när anbudsgivare kan vara ideella föreningar.

  Det är inte möjligt att frångå obligatoriska krav under upphandlingens gång. Att de obligatoriska krav som ställs i en upphandling upprätthålls under hela förfarandet är enligt Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2016 ref. 37) en förutsättning för att upphandlingsdokumentet ska kunna fylla sin konkurrensuppsökande funktion.

  Om det är möjligt för en ideell förening att delta i en upphandling och ingå avtal med en upphandlande organisation beror alltså på hur den enskilda upphandlingen är utformad.

  Läs mer
  Angående om det går att ställa krav på att leverantören ska vara godkänd för F-skatt se inlägget Går det att ställa krav på att en anbudsgivare ska vara godkänd för F-skatt? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar 
  • 1 kap. 16 § lagen om offentlig upphandling (LOU) – definitionen av leverantör
  • prop. 2015/16:195 s. 941–942 – även grupper av fysiska eller juridiska personer, oavsett om en sådan sammanslutning är tillfällig eller inte, omfattas av begreppet leverantör
  • 4 kap. 4 § LOU – en leverantör får inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person
  • 4 kap. 1 § LOU – de grundläggande upphandlingsprinciperna
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.