Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Får leverantören importera varor från ett land utanför EU?

Hej,

Jag skulle vara tacksam om ni kunde vägleda mig i fråga om krav på leverantör.

1) Kan ett svenskt AB agera som motpart i upphandlingsprocessen då produktionen/varorna kommer från en leverantör utanför EU?
 D.v.s. det svenska AB tar del av upphandlingen och agerar som kontraktuell motpart och leverantör, men själva produktionen och den slutliga leverantören är utanför EU. (Svensk upphandlande myndighet < svenskt AB < producent utanför EU).  

2) Föreligger det några särskilda krav för det svenska AB:et för att ta del av offentliga upphandlingar? Krav på referenser, alternativt certifiering för vissa typer av produkter?

Vänligen,
Daniel

Kommentarer

 • Hej Daniel!

  Fråga 1
  Ja, det är möjlighet för en leverantör, som importerar varor från ett land utanför EU, att delta i offentliga upphandlingar.

  Fråga 2
  Vad för särskilda krav som kan ställas på ett svenskt aktiebolag i en upphandling beror på vad det är som upphandlas och omständigheterna i det enskilda fallet. Till exempel ska en upphandlande myndigheten om det anses behövligt, kräva att leverantören säkerställer att dess underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller villkor om lön, semester och arbetstid för arbetstagarna (se 17 kap. 2 § LOU). Långa eller komplexa underleverantörskedjor ökar ofta risken för oskäliga arbetsvillkor. Förutsatt att kraven och villkoren i upphandlingen står i rimlig proportion till det som upphandlas får det även finnas krav på certifiering för vissa produkter. Avseende krav på referenser, vänligen läs vårt tidigare inlägg Går det att ställa krav på referenser i en upphandling?

  Uppdaterad: den 22 augusti 2019

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.