Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Innehållet i en individuell rapport

Hej,

Vad är det för skillnad mellan 1) ange "namnen på de anbudssökande eller anbudsgivare som inte godtagits och skälen till det," som det står i upphandlingsförordningen gällande vad som ska anges i en individuell rapport och 2) ange "skäl till att ett kontrakt eller ramavtal inte har tilldelats en leverantör," som det står i 12:15 LOU?

Är texten i upphandlingsförordningen en precisering av vad som ska anges?

Kommentarer

  • Hej,

    Det är korrekt uppfattat. Upphandlingsförordningen ger närmare ledning om vilka uppgifter en individuell rapport ska innehålla (se 12 kap. 16 § tredje stycket LOU).

    Skillnaden mellan 1) och 2) är att den förstnämnda punkten förtydligar att den upphandlande myndigheten, utöver vad som framgår av den andra punkten, ska ange namnen på de anbudssökande eller anbudsgivare som inte godtagits.

    Med vänlig hälsning,
    Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.