Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Är upphandling av inkassotjänster en tjänstekoncession?

Hej!
Är upphandling av inkassotjänster en tjänstekoncession?

Är värdet av en upphandling av inkassotjänster värdet av leverantörens alla påminnelseavgifter m.m., d.v.s. alla intäkter (omsättning) som Leverantören genererar av våra kunder?

Kommentarer

 • Hej Hans,

  Nej, upphandling av inkassotjänster behöver inte nödvändigtvis ske i form av en tjänstekoncession. En annan sak är att det är vanligt förekommande att inkassotjänster tilldelas i form av en tjänstekoncession.

  Den huvudsakliga skillnaden mellan en upphandling av inkassotjänster enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och en upphandling av en tjänstekoncession genom vilken en myndighet anförtror till koncessionshavaren tillhandahållandet av inkassotjänster enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK), är vem som har verksamhetsrisken i kontraktet. I en tjänstekoncession övertar koncessionshavaren (det vill säga leverantören) verksamhetsrisken (antingen efterfrågerisk eller utbudsrisk eller båda). För att läsa mer om vad en tjänstekoncession är se inlägget Vad är en tjänstekoncession? i vår Frågeportal.

  Är LUK tillämplig i en upphandling ska värdet, något förenklat uppskattas till koncessionshavarens sammanlagda omsättning till följd av koncessionen under dess löptid. Läs mer i inlägget Hur beräknar man värdet av en koncession? i vår Frågeportal.

  Är istället LOU tillämplig saknar leverantörens omsättning betydelse. Läs mer om uppskattningen av en upphandlings värde enligt LOU i inlägget Hur beräknas värdet av ett kontrakt? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 13, 19 och 22 §§ lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – definitionen av tjänstekoncession,
  • 1 kap. 2 och 21 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av tjänster
  • 5 kap. 2 § LUK – värdet av en koncession, och
  • 5 kap. 3 § LOU – Värdet av en upphandling enligt LOU över tröskelvärdet.
  Uppdaterad: den 3 september 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Hej Gustav!
  Tack för ditt svar.

  Hur ska man då resonera när det gäller verksamhetsrisken? Vi som Region bedriver bl.a. vårdverksamhet som genererar en massa fakturor. Vi upphandlar tjänsten att begära in dessa betalningar då de betalningsansvariga inte betalar.
  Vem har verksamhetsrisken i detta fallet?
  Hans Engdahl
 • Hej Hans,

  Hur man kan resonera när det gäller verksamhetsrisken generellt redogör vi för i inlägget Kan den upphandlande myndigheten anskaffa tjänster inom ramen för en tjänstekoncession?. För mer information om tjänstekoncessioner, se även Konkurrensverkets Rapport 2012:4 Tjänstekoncessioner – när, var och hur?. Notera att rapporten är framtagen innan LUK trädde i kraft den 1 januari 2017.

  Vi gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bedöma vem som har verksamhetsrisken i er upphandling. För individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist på den privata marknaden eller i den egna organisationen.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.