Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

När är en handling att betrakta som inkommen till en myndighet?

De flesta upphandlande myndigheter/enheter använder någon form av upphandlingssystem. När en anbudslämnare skickar in ett anbud eller fråga via systemet, är handlingen att betrakta som en till myndigheten/enheten inkommen handling?

Kommentarer

  • Hej Åke!

    Enligt LOU är upphandlande myndigheter skyldiga att genomföra upphandlingar med hjälp av elektronisk kommunikation, med undantag för vissa specifika situationer (se 10 kap. 7 § samt 12 kap. 1-8 §§ LOU, se även prop. 2015/16:196 s. 612-617 samt s. 652-668). Enligt Tryckfrihetsförordningen gäller att ett anbud eller ansökan inte anses inkommen till den upphandlande myndigheten före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet. Anbudet eller ansökan i en upphandling blir därmed inte en allmän handling hos den upphandlande myndigheten före denna tidpunkt (se 2 kap. 6 § andra stycket TF). För frågor från leverantörer som inkommer under den pågående upphandlingen torde huvudregeln i Tryckfrihetsförordningen gälla, eftersom inget uttryckligt undantag finns reglerat. Handlingen anses då som inkommen till myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa (se 2 kap. 6 § första stycket TF).

    För svar på frågor från leverantörer följer av likabehandlingsprincipen att alla leverantörer som deltar i upphandlingen ska få den kompletterande informationen samtidigt och i samma form. Används en upphandlingsplattform för upphandlingen ska informationen göras tillgänglig via plattformen för alla presumtiva anbudssökande eller anbudsgivare. (se 12 kap. 11 § LOU samt prop. 2015/16:196 del 2 s. 1073).

    Vänliga hälsningar
    Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.