Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Miljökrav avseende inkontinens- och urologiartiklar enligt REACH-förordningen

Hej!

Vi ska inom kort upphandla  inkontinens – och urologiartiklar. Finns någon hjälp att få för vilka miljökrav som är relevanta att ställa i denna upphandling?

Med vänlig hälsning
Linda

Kommentarer

 • Hej Linda,

  Vi har i dagsläget inga kriterier som stöd inom området. Dock håller vi på att ta fram kriterier för tappningskatetrar (som jag antar kan ingå i urologiartiklar). Såvitt jag vet är inte det arbetet nära slutskedet.

  I Svanens kriterier för hygienprodukter ingår inkontinensskydd. Eventuellt kan ni få inspiration till miljökrav genom att titta på vad de ställer för krav.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Hej Gustav!

  Tack för ett snabbt svar! Skulle det vara möjligt att ställa krav på att leverantören vid avtalsstart ska deklarera förekomsten av de ämnen som finns med i Reach-förordningens kandidatförteckning i kraven för tappningskatetrar?

  Med vänlig hälsning
  Linda
  Linda
 • Hej Linda,

  Man kan ställa krav på att leverantören ska deklarera förekomst av ämnen som återfinns i REACH-förordningens kandidatförteckning. Leverantören har redan en rättslig skyldighet att lämna denna information, men tyvärr är detta relativt okänt hos många leverantörer (se artikel 33 i REACH-förordningen). Det kan därför vara relevant att ställa ett sådant krav.

  I flera av våra produktområden i vårt kriteriebibliotek finns ett sådant baskrav, se till exempel hållbarhetskriteriet Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning) (kravID 11037). Dessa går dock något längre då leverantören utöver lagkravet ska underrätta den upphandlande myndigheten under avtalstiden om nya ämnen som förs upp på kandidatförteckningen förekommer i produkterna.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Hej Gustav,

  Måste vi som upphandlande myndighet redan inför upphandlingen veta vilka produkter eller varor som kravet gäller för (om vi upphandlar flera olika typer av varor och produkter) och meddela de specifika varorna eller produkterna som kravet gäller för i upphandlingsdokumentet?

  Med vänlig hälsning
  Linda
  Linda
 • Hej Linda,

  Ja, det måste den upphandlande myndigheten veta. I det fallet den upphandlande myndigheten ställer ett krav ska givetvis hela kravet återges i upphandlingsdokumenten, annars vet inte leverantören vilka offererade produkter som ska uppfylla kravet. Att upphandlingsdokumenten ska innehålla samtliga krav som ställs framgår av principen om öppenhet.

  Gäller kravet samtliga produkter ska detta anges. Om kravet däremot gäller för de flesta, men inte alla, produkter som upphandlas kan det vara enklare att ange vilka produkter som undantas från kravet.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.