Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Innebär inköpssamarbete mellan kommuner att dessa agerar som enskilda inköpscentraler?

Vi är ett antal kommuner som samarbetar på så sätt att vi delat upp varuupphandlingar mellan oss. Detta samarbete har pågått i många år och får anses vara stadigvarande. Innebär den kommande definitionen av inköpscentral (1:14) att varje kommun som deltar i samarbetet kan ses som en inköpscentral? Detta skulle underlätta då vi ska fatta beslut, då vi som inköpscentral kan fatta beslut åt deltagande kommuner.
mvh
Lars Nellbro

Kommentarer

 • Hej Lars!

  När det gäller möjligheten för kommuner att vara inköpscentraler hänvisar jag i första hand till på svar på frågan Vidareförsäljning från ett bolag kommuner äger i Upphandlingsmyndighetens frågeportal. Någon mer ingående svar på frågan går inte att ge för närvarande inom ramen för Upphandlingsmyndighetens frågeportal.

  I förarbetena har regeringen framfört att kravet på att en inköpscentral "stadigvarande" ska tillhandahålla centraliserad inköpsverksamhet är avsett att tydliggöra skillnaden mellan en inköpscentral och en tillfällig gemensam upphandling som genomförs av flera upphandlande myndigheter. Den närmare innebörden av direktivens varaktighetskrav får dock enligt regeringen fastställas i rättstillämpningen och kommer ytterst att få avgöras av EU-domstolen (se prop. 2015/16:195 s. 534)

  Se även prop. 2015/16:195 s. 531 ff (definitionen av inköpscentral), samt s. 913-914 (lagen om vissa kommunala befogenheter), s. 940-941 (definitionen av inköpscentral) och s. 1015-1016 (anlitande av inköpscentral).

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.