Till senaste kommentaren

Hur definieras inköpscentraler, kommunalförbund och kommunförbund?

Hej!

Har några frågor gällande inköpscentraler, kommunalförbund och kommunförbund.

Finns det definitioner på dessa? Finns det några lagar Ni kan hänvisa till där det står om dessa? När infördes lagarna om dessa f.ö.?

Finns det statistik på om det sker fler eller färre upphandlingar via dessa senaste åren? Finns det statistik på om totalbeloppen i upphandlingar med dessa ökat eller minskat?

Vad tycker Ni är de största för- och nackdelarna? Vilka risker och möjligheter ser Ni?

Tack!

Mvh Tommy

Kommentarer

 • Hej Tommy!

  Definitionen av inköpscentral:
  ”Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som stadigvarande
  tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av
  1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande
  myndigheter, eller
  2. tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller
  byggentreprenader som är avsedda för upphandlande myndigheter.” (1 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling [LOU])
   
  Vad ett kommunalförbund är framgår av 9 kap. kommunallagen. Det finns ingen i lag angiven definition av kommunförbund. Ett exempel på ett kommunförbund är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommunförbund genomför normalt inte några upphandlingar för andra upphandlande myndigheter.

  Du kan läsa mer omfattande beskrivningar beträffande kommunalförbund och inköpscentraler i vår nya rapport Offentlig avtalssamverkan. Läs om kommunalförbund på s. 11 och om inköpscentraler på s. 88 och framåt.

  Om du vill lära dig mer om för- och nackdelar med olika samverkansformer föreslår jag att du antigen köper eller lånar boken Kommunala samverkansformer.

  Statistik om offentlig upphandling hittar du på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 27 november 2019

  Trevlig helg / Robin
  Robin
 • Hej! Tack så hemskt mycket för det snabba svaret. Fantastisk service. Mvh Tommy
  Tommy

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.