Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Innovationspartnerskap - arbeta med olika leverantörer?

Kan ett innovationspartnerskap enbart upprättas med specifika leverantörer eller kan partnerskapet gälla ett projekt där man under projektets gång arbetar med olika leverantörer?

Kommentarer

 • Hej Louise,

  Förfarandet innovationspartnerskap resulterar i tilldelning av ett kontrakt om innovationspartnerskap. Efter att innovationspartnerskapet har ingåtts tilldelas inte något ytterligare kontrakt utan förfarandet är avslutat (prop. 2015/16:195 s. 502). Eftersom endast anbudssökande som tagit emot en inbjudan från den upphandlande myndigheten får delta i innovationspartnerskapet kan inte antalet leverantörer öka efter att innovationspartnerskapet har ingåtts (6 kap. 30 § LOU).

  Däremot kan leverantörer i ett innovationspartnerskap anlita underleverantörer för att fullgöra kontraktet.

  Det finns inget hinder mot att antalet leverantörer minskar under innovationspartnerskapet under förutsättning att den upphandlande myndigheten i något av upphandlingsdokumenten har angett att dessa möjligheter finns och på vilka villkor de kan användas (6 kap. 40 § LOU).

  Mer information om innovationspartnerskap finns i vår rapport "Innovationspartnerskap - ett nytt förfarande för att främja innovation och utveckling".

  Med vänliga hälsningar
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.