Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får en kommun köpa tjänster från sitt helägda bolag utan att annonsera?

Hej!

Kan en kommun köpa tjänster (intern upphandling enligt LOU 3 kap 12 § ) som normalt omfattas av LOU från sitt eget helägda energibolag som i sin tur gjort en upphandling av motsvarande tjänster enligt LUF?

T.ex. om kommunens helägda energibolag handlat upp ett ramavtal för maskintjänster enligt LUF, kan då även kommunen avropa tjänster (maskintimmar) som normalt omfattas av LOU från detta ramavtal?

Finns det någon gräns för hur mycket kommunen i så fall kan köpa av sitt helägda bolag utan egen upphandling (förutsatt att det inte överskrider det som bolaget i sin tur handlat upp)?

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Ja, kommunen kan köpa från sitt helägda bolag under förutsättning att 3 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämplig. Att bolaget i sin tur har genomfört en upphandling av motsvarande tjänster saknar betydelse för bestämmelsens tillämplighet.

  I ditt exempel tolkar jag det som att kommunen inte är part i ramavtalet (endast det helägda bolaget och leverantörer är det). Kommunen kan inte avropa från ett ramavtal som den inte är avtalspart i eller är avropsberättigad från (se 7 kap. 3 § LOU).

  LOU gäller inte vid intern upphandling enligt 3 kap. 12 § LOU, det finns därför inga beloppsgränser i LOU att förhålla sig till.

  I sammanhanget bör det nämnas att det i praxis finns en fastslagen uppfattning att ett ramavtal inte för användas för att otillbörligt förhindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.

  Läs mer
  Läs även inlägget Kan man upphandla tjänster från sina helägda bolag? i vår Frågeportal.

  Uppdaterad: den 7 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Hej Anders,

  Hoppas du kan hjälpa mig med några frågor.

  Kungsbacka kommun har beställt för ca 75milj. kr ett bygge av sitt interna bostadsbolag (Eksta). Min fråga är om det finns någon gräns för Eksta att hålla sig till. Eksta har ett ramavtal med en byggfirma som jag inte vet vilken det är men strunt samma, dock vet jag inte heller vilken övre gräns dom har på detta ramavtal men det jag undrar över är att jag tror inte att dom får handla för detta belopp på ramavtalet. Jag har ställt frågan till VD,n på Eksta och han svamlade lite om att dom gjort någon typ av förnyande eller vad han nu kallade det i det befintliga ramavtalet och då ställde jag frågan om det inte är gjort någon ny konkurrensutsättning på detta stora belopp men det har man inte gjort.

  Är detta lagligt?

  Tack på förhand.
  Mikael Larsson
 • Hej Mikael,

  Upphandlingsreglerna gäller i princip bara när en upphandlande myndighet köper saker. I ditt exempel säljer bostadsbolaget en byggentreprenad. I en sådan situation är bostadsbolaget att betrakta som en leverantör och inte en upphandlande myndighet. Bostadsbolaget har därmed inga upphandlingsrättsliga gränser att förhålla sig till när den säljer saker till en kommun.

  När det gäller bostadsbolagets köp enligt eventuella ramavtal föreslår vi att du kontaktar bostadsbolaget för att reda ut eventuella oklarheter. Möjligen kan bostadsbolaget ha gjort en förnyad konkurrensutsättning enligt ett befintligt ramavtal.

  Vanligtvis finns det inte några beloppsgränser att ta hänsyn till i en förnyad konkurrensutsättning, om inget annat framgår av ramavtalet. Anledningen till att den upphandlande myndigheten som utgångspunkt inte behöver ta hänsyn till tröskelvärdena vid en förnyad konkurrensutsättning är att den tog hänsyn till dessa gränsbelopp när den en gång i tiden upphandlade själva ramavtalet.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.