Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan en kommun ingå som leverantör i en annan kommuns valfrihetssystem?

Emellanåt uppstår frågan om en kommun kan ingå i en annan kommuns valfrihetsystem och godkännas som en leverantör enligt LOV. Det har diskuterats tidigare och då var, så vitt jag minns, tolkningen att det inte var möjligt. Hur ser Upphandlingsmyndigheten på det idag? Är det någon skillnad om det handlar om ett kommunalt bolag
(" Kommun AB") eller kommunen som kommun ("X kommun")?

Marie Björkman Rapportera olämpligt innehåll
LOV

Kommentarer

 • Hej Marie,

  Enligt LOV kan kommuner, inom ramen för ett valfrihetssystem, sluta avtal med leverantörer oavsett vilken juridisk form leverantören har, om leverantören finns utanför kommungränsen eller om utföraren är en annan kommun eller annan offentlig aktör. Både en kommun och ett kommunalt bolag kan alltså vara leverantörer inom ett valfrihetssystem.

  Notera dock att bestämmelser i kommunallagen och konkurrenslagen kan påverka vad som är tillåtet i det enskilda fallet. För stöd i kommunalrättsliga frågor hänvisar vi till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För mer information om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, se Konkurrensverkets webbplats.

  Källhänvisningar
  • 2 kap. 3 § lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) – definitionen av leverantör
  • prop. 2008/09:29 s. 139 - en leverantör kan exempelvis vara ett enskilt företag, en ideell organisation, kommun, landsting eller annat offentligt organ
  • prop. 2008/09:29 s. 117 – utföraren kan finnas utanför kommungränsen och kan vara en annan kommun.
  Uppdaterad: den 27 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.