Till senaste kommentaren

Kan en myndighet indela sig själv i olika "förvaltningar" för att undkomma tröskelvärdena?

Hej

Vi är leverantör enligt LOV till Stockholms läns landsting. Det finns konkurrenter som säljer tilläggstjänster utöver LOV-avtalet utan upphandling eller LOV-tillägg till SLL. Tjänster som SLL då alltså inte erbjuder alla likvärdigt enligt LOV.

Jag såg det såsom olagliga tilläggsbeställningar, men fick då det formella svaret att SLL delat in sig i flera olika upphandlingsmyndigheter, som var och en inte behöver synca avtal eller upphandlingar med varandra.

Får en myndighet såsom ex landsting/region göra så rent formellt så? Kan en region/landsting alltså organisera sig i en massa underenheter, "förvaltningar", och säga att upphandlingslagar, gränsbelopp mm räknas separat för varje förvaltningsenhet eller underbolag?

SLL svarade mig "Olika förvaltningar inom SLL räknas som olika upphandlande myndigheter"

Vänligen
/Per-Håkan

Kommentarer

 • Hej Per-Håkan,

  Upphandlingslagstiftningen avgör inte hur ett landsting eller en kommun ska strukturera sin organisation. Ett landsting eller en kommun har med andra ord rätt att inrätta de nämnder och förvaltningar de anser är nödvändiga för att kunna bedriva sin verksamhet på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

  Upphandlingslagstiftningen innehåller bestämmelser som definierar vad en upphandlande myndighet är (se 1 kap. 22 § LOU). Av bestämmelsen framgår bland annat att med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet och att vid tillämpning av LOU ska med myndighet jämställas beslutande församling i en kommun eller ett landsting.

  En fråga som länge har varit föremål för diskussion är om en kommunal nämnd kan anses vara en egen upphandlande myndighet eller inte. Ett mål som har tagits upp till prövning av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avser just den frågeställningen (se HFD 2018 ref. 67).

  Läs mer om målet i inlägget En kommun men alla nämnder anses som separata upphandlande myndigheter? i vår Frågeportal.

  I LOU förekommer även begreppet separat operativ enhet (se 5 kap. 4 § LOU). I fråga om separata operativa enheter, se inlägget Vad innebär separat operativ enhet?.

  Uppdaterad: den 14 augusti 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.