Till senaste kommentaren

Kan en sanningsförsäkran återanvändas?

Vad gäller den sanningsförsäkran som vid kontraktstilldelning skall inlämnas som bevis I stället för utdrag ur brottsregistret för företrädare för den ekonomiska aktören, kan dessa "återanvändas" till olika upphandlande myndigheter och I så fall hur länge?
Suzanne, Anbudshandläggare Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Suzanne!

  Vad som i övrigt gäller för bevis gäller även för sanningsförsäkringar. Bevis ska vara ”uppdaterade”, vilket får anses avse att de ska spegla aktuella förhållanden. Den upphandlande myndigheten bör säkerställa att uppgifterna speglar aktuella förhållanden genom att i upphandlingsdokumenten ange hur gamla de olika bevisen får vara. Det är viktigt att de upphandlande myndigheternas beslut grundar sig på aktuella uppgifter med tanke på att viktiga förändringar kan ske snabbt. Beslutet bör bygga på en bedömning av hur stor risken är för att ett gammalt bevis inte längre speglar aktuella förhållanden.

  En sanningsförsäkran omfattar leverantörens företrädare, varför den inte går att återanvända om någon av företrädarna bytts ut. I svenska aktiebolag är företrädarna i vart fall styrelsens ledamöter och suppleanter, verkställande direktören och eventuella externa firmatecknare. Beroende på omständigheterna kan dock ytterligare personer ingå i denna krets, varför frågan måste avgöras från fall till fall.

  Källhänvisningar
  • artikel 59.4 andra stycket i LOU-direktivet – bevis ska vara ”uppdaterade”
  • beaktandesats 85 i LOU-direktivet – det är viktigt att de upphandlande myndigheternas beslut grundar sig på aktuella uppgifter med tanke på att viktiga förändringar kan ske snabbt, beslutet bör bygga på en bedömning av hur stor risken är för att ett gammalt bevis inte längre speglar aktuella förhållanden.
  Uppdaterad: den 19 december 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.