Till senaste kommentaren

Kan en stiftelse som har en kommun som huvudman delta i upphandlingar enligt LOV?

I Kungsbacka kommun finns stiftelsen Tjolöholm slott och min fråga är om de kan delta i en upphandling inom ramen för LOV - Lag om valfrihetssystem om en förvaltning ämnar att lägga ut delar av sin dagliga verksamhet eller verksamhet inom rehabiliterande verksamhet.

Kalle Sundvall Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej,

  Ja, den upphandlande myndigheten ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Det innebär att den upphandlande myndigheten inte har rätt att neka en anbudsgivare enbart av den anledningen att den har organisationsformen stiftelse. Samma sak gäller om en anbudsgivare är ett offentligt styrt organ och därmed en upphandlande myndighet när den själv genomför upphandlingar.

  Källhänvisningar
  1 kap. 2 § lag (2008:926) om valfrihetssystem (LOV) och 1 kap. 18 och 22 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - leverantörsbegreppet omfattar alla som erbjuder varor eller tjänster på en marknad och alla leverantörer ska behandlas lika.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.