Till senaste kommentaren

Kan en upphandlande myndighet lämna anbud i upphandling som annan upphandlande myndighet genomför?

Hej!
Kan kommunens lokalvårdsenhet lämna anbud i Regionens upphandling av lokalvård? Är det med andra ord okej att kommunens lokalvårdsenhet konkurrerar med privata företag inom lokalvårdsbranschen? Vad gäller?

Kommentarer

 • Hej Stina,

  Lagen om offentlig upphandling (LOU) omfattar inte situationen när en upphandlande myndighet ska sälja en vara, tjänst eller byggentreprenad. Att köparen är en upphandlande myndighet saknar betydelse i sammanhanget. Det finns alltså inget upphandlingsrättsligt hinder mot att en kommun är leverantör i en offentlig upphandling. Leverantörsbegreppet i LOU omfattar alla fysiska och juridiska personer som tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader på marknaden.

  Notera dock att bestämmelser i kommunallagen och konkurrenslagen kan påverka vad som är tillåtet i det enskilda fallet. För stöd i kommunalrättsliga frågor hänvisar vi till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För mer information om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, se Konkurrensverkets webbplats.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definitionen av leverantör
  • EU-domstolens dom i mål C-305/08 CoNISMa – en anbudsgivare kan vara ett offentligrättsligt objekt.
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.