Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan en upphandling under tröskelvärdet strida mot LOU-direktivet och/eller EUF-fördraget?

Hej,

Kan en icke direktivstyrd upphandling strida mot de grundläggande principer för offentlig upphandling i LOU-direktivet eller de grundläggande unionsrättsliga principerna som kommer till uttryck i EUF-fördraget?

/Anna

Kommentarer

 • Hej Anna,

  Grundläggande principer för offentlig upphandling (LOU-direktivet och LOU)
  Vid icke direktivstyrda upphandlingar (exempelvis vid direktupphandling) ska de grundläggande principer för offentlig upphandling som framgår av 4 kap. 1 § LOU tillämpas (se 19 kap. 2 § LOU). Vid en icke direktivstyrd upphandling är LOU-direktivet inte tillämpligt. Det är en annan sak att en svensk domstol vid en överprövning av en icke-direktivstyrd upphandling kan tolka de grundläggande principerna som framgår av LOU i ljuset av EU-domstolens praxis.

  I praktiken torde inte en svensk domstols tolkning av de grundläggande principerna som framgår av LOU-direktivet eller LOU skilja sig åt oavsett om den aktuella upphandlingen omfattas av direktivet eller inte.

  Grundläggande unionsrättsliga principerna (EUF-fördraget)
  Enligt EU-domstolens praxis ska de grundläggande unionsrättsliga principerna som kommer till uttryck i EUF-fördraget tillämpas även vid upphandling som inte omfattas av direktiven om de har ett samband med den gemensamma inre marknaden (dvs. när det finns ett gränsöverskridande intresse). Huruvida en upphandling omfattas av LOU-direktivet eller inte saknar betydelse vid denna bedömning. Detta innebär att exempelvis en direktupphandling under vissa förutsättningar kan anses begränsa någon av EUF-fördragets grundläggande friheter (exempelvis fri rörlighet för varor).

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.